Palvelut


Hoiva- ja kotipalvelut


Palvelukokonaisuus suunnitellaan asiakkaan henkilökohtaisen palvelutarpeen arvioinnin pohjalta. Palvelukokonaisuus voi koostua esim.


- omaishoitajien sijaistamisesta 

- terveydentilan seurannasta ja arvioinnista

- lääkehoidossa avustamisesta; lääkehoidon seurannasta, siinä ohjaamisesta, vaikuttavuuden arvoinnista sekä lääkkeiden jaosta

- henkilökohtaisessa hygieniassa, peseytymisessä ja pukeutumisessa avustamisesta sekä ihon kunnon seurannasta

- asiointi- ja saattaja avusta esim. lääkäri-, apteekki- ja kauppakäynneille

- ravitsemukseen liittyvistä  palveluista; ruoan valmistamisesta, tarjoamisesta ja tarvittaessa ruokailussa avustamisesta

- ulkoilu- ja virkistyspalvelusta sekä toimintakykyä tukevasta liikunnasta

- siivousavusta

- pyykki- ja vaatehuoltoavusta

- pienimuotoisista piha- ja puutarhatöistä
Jalkojenhoito  koti- ja laitoskäynteinä

Kotikäynti yksittäisen asiakkaan luona:

Asiakkaan tarpeiden mukaisesti toteutettuna

- jalkojenhoito 1. (kylvetys, perusjalkojenhoito ja rasvaus) n. 60 min.

- jalkojenhoito 2. paljon kovettumia tai paksuja kynsiä (kylvetys, jalkojenhoito ja rasvaus) n. 90 min.


Kotikäynti hoivakotiin tai asumispalveluyksikköön, jolloin samalle käynnille on useita asiakkaita:

- jalkahoito toteutetaan asiakkaan henkilökohtaiset tarpeet huomioiden