HoivaSet           


Palveluja ihmisenä - ihmiselle

                     Hoiva- ja kotipalvelut sekä                                                jalkojenhoitopalvelut kotiin


Tarjoan monipuolisia hoivapalveluja asiakkaiden kotiin ja helpotusta omaishoitajien arkeen luotettavasti ja ammattitaidolla. Toiminta pohjautuu ammatillisuuteen, ihmisten kunnioittamiseen, ystävällisyyteen, vastuullisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen.


Tärkeänä päämääränä on asiakkaiden henkilökohtaisten tarpeiden huomioiminen ja niihin vastaaminen hyvän elämän ja toimintakykyisyyden säilymiseksi mahdollisimman pitkään. Tarjoan palveluitani Kuopion-, Etelä-Kuopion- ja Karttulan alueelle, maalle ja kaupunkiin.                                                  Toimin myös Kuopion kaupungin palvelusetelituottajana.

Monipuolinen hoitoalan koulutustaustani ja pitkä työkokemukseni sosiaali- ja terveydenhuollon alalla ohjaavat näkemystäni asiakkaideni palvelutarpeiden arvioimisessa. Toimintaani kuuluvat  hoiva- ja kotipalvelujen, liikkumista ja toimintakykyä tukevien palvelujen, omaishoitajien sijaispalvelujen ja saattajapalvelujen tuottaminen.

Jalkojen terveydestä huolehtiminen on osa asiakkaideni hyvinvointia. Jalkahoitoja teen koti- ja laitoskäynteinä.


Hoiva- ja kotipalvelu

Palveluntarve suunnitellaan asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti.

 * Henkilökohtaista apua esim. peseytymiseen, ruoanlaittoon tai lääkehoidon toteuttamiseen

* Omaishoitajien sijaisapua

* Asiointiapua apteekki-, kauppa- tai saattaja-apuna

* Siivous- ja kodinhoitoapua


Jalkojenhoito

Jalkojen terveydellä on suuri merkitys päivittäisiin toimiimme ja kokonaishyvinvointiimme. Monet pitkäaikaissairaudet altistavat jalkaterveyden ongelmille, jolloin ennaltaehkäisevä ja säännöllinen jalkojen terveydestä huolehtiminen ehkäisee  suurempien ongelmien syntymistä.

* Jalkahoidot koti- ja laitoskäynteinä

* Jalkojen terveyden ja kuormitustekijöiden yksilöllinen huomioiminen

* Jalkojen terveyttä edistävien suojausten tarpeen arvioiminen ja niiden käyttöön ohjaaminen.